Joanna Kempska

25 sierpnia, 2023

Joanna ukończyła SWPS we Wrocławiu, na kierunku psychologii klinicznej. Jest propagatorką idei psychologii pozytywnej, wykorzystuje aktualną wiedzę naukową do tworzenia innowacyjnych sposobów nauczania. Posiada doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów edukacyjnych, również tych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, udzielając wsparcia psychologicznego oraz prowadząc warsztaty kompetencji.

WRÓĆ