Slide

WARSZTATY

Edukacja to rozwijanie możliwości każdego, w wieloraki sposób i na wszelkie sytuacje.

Jest wielką okazją testowania siebie i świata, a punktem odniesienia dla jej sensów i wartości jest to, co możliwe, nie to, co osiągnięte. W tym duchu prowadzimy lekcje, szkolenia i warsztaty terapii zajęciowej.

Nasze działania nakierowane są z jednej strony na promowanie zdrowia i dobrostanu uczestników, z drugiej zaś na upowszechnianie innowacyjnych strategii z obszaru ekologii. W ramach autorskiego programu, opracowujemy własne scenariusze zajęć i wykonujemy materiały pomocnicze, dostosowując je do konkretnych odbiorców.

Uczymy się w działaniu. Pragniemy doświadczać siebie jako części Natury, aby ekspresją, kreacją i zabawą sprzyjać ekologicznemu porządkowi życia.